-
- Suunnittelijat  |  Suunnittelun vaiheet-
SISUSTUSSUUNNITTELIJA APUNASI
 
Ammattitaitoisen, yhdistykseen hyväksytyn ja rekisteröityneen sisustussuunnittelijan tunnistaa nimikkeen perässä olevasta SI -lyhenteestä. Löydä ammattitaitoinen suunnittelija hankkeeseesi suunnittelijat sivulta.
-
Esteettinen ja toimiva ympäristö
Sisustussuunnittelijan ammattikoulutuksen saanut henkilö pyrkii luomaan käyttäjälleen mahdollisimman esteettisen ja toiminnallisen ympäristön. Ammattitaitoon kuuluu monipuolinen tuotetuntemus ja pyrkimys tuotteiden kriittiseen tarkasteluun. Suunnittelijana hän toimii myös kuluttajatietouden välittäjänä.
-
Ajan ja vaivan säästäminen
Kodin tai julkisen tilan kunnostaja tai rakentaja säästää aikaa ja vaivaa ammatti-ihmisen apuun tuvautuessaan. Yhteistyössä tilaajan kanssa sisustussuunnittelija löytää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja ohjaa luonnosten pohjalta tasapainoiseen lopputulokseen. Näin vältytään monelta virheratkaisulta ja turhalta, kalliilta hankinnalta. Sisustussuunnittelijaan kannattaa ottaa yhteys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, esim. uudisrakennuksen luonnosvaiheessa.
-