-
- Suunnittelijat  |  Suunnittelun vaiheet-
Yhteydenotto, tapaaminen ­­
ja tarvekartoitus

Asiakas ottaa yhteyttä sisustussuunnittelijaan, jolloin sovitaan ensimmäisestä tapaamisesta. Ensimmäinen tapaaminen tapahtuu yleensä asiakkaan luona. Tällöin kartoitetaan työn laajuus ja asiakkaan toivomukset. Samalla käydään läpi kaikki tarvittavat piirustukset (pohja-, sähkö- ja rakennuspiirustukset ym.) ja laaditaan luettelo suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä.
-
Aikataulu, tarjous ja ­suunnittelusopimus
Käydyn keskustelun perusteella suunnittelija antaa tarjouksen suunnittelukustannuksista ja aikataulusta. Suunnittelija laatii tehtävästä suunnittelusopimuksen, josta ilmenee ainakin sovitut tehtävät, aikataulu ja palkkio.
-
Luonnokset, ehdotukset ­­ja kommentit
Suunnittelija toimittaa asiakkaalle luonnoksia suunnitelmasta työn laajuudesta riippuen. Asiakas kommentoi ehdotuksia ja suunnitelmiin tehdään mahdolliset muutokset.
-
Suunnittelun eteneminen, vuoropuhelu ja työn luovutus
Sisustussuunnittelija jatkaa suunnittelua. Yksityiskohtia tarkistetaan molemmin puolin esim. puhelimitse, jotta suunnitelma vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan toiveita ja tarpeita. Suunnittelija luovuttaa valmiin suunnitelman asiakkaalle. Asiakas voi halutessaan käyttää suunnittelijan apua myös suunnitelman toteutuksessa. Mahdollisesta työn valvonnasta mainitaan erikseen sopimuksessa. Sisustussuunnittelijat tekevät sekä manuaalista että tietokoneavusteista suunnittelua.
-
Sisustussuunnittelijan tavoittaa
Sisustussuunnittelijat SI ry:n toimistosta voi tilata veloituksetta vuosijulkaisun jäsenluettelon kera. Löydät suunnittelijat yhteystietoineen myös suunnittelijat sivulta.-