Jäsenkriteerit

Hae jäseneksemme alla olevien jäsenkriteerien mukaan. Täytä jäsenhakemus ja liitä mukaan oheisen ohjeistuksen mukaiset liitteet.

1. Varsinaista jäsenyyttä voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna

Korkeakoulututkinto tai Ammattikorkeakoulututkinto

Muotoilija AMK / Artenomi AMK (240 op)
Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

SI:n jäseneksi pääsevät ilman portfoliota pääsevät:

Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulustaLahden Muotoiluinstituutista (LAB),
Metropolia ammattikorkeakoulustaKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulusta tai Yrkeshögskolan Noviasta valmistuneet sisustusarkkitehdit

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet Varsinaista jäsenyyttä. Liitä mukaan opintotodistus sekä portfolio -linkki.

2. Opiskelijajäsenyyttä voi hakea henkilö, joka opiskelee korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa

Sisustussuunnittelijaksi / -sisustusarkkitehdiksi
Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

SI:n opiskelijajäseneksi suoraan pääsevät:

Aalto-yliopistossa, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussaLahden Muotoiluinstituutissa (LAB),
Metropolia ammattikorkeakoulussaKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) Savonia ammattikorkeakoulussa tai Yrkeshögskolan Noviassa opiskelevat sisustusarkkitehdit.

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet Opiskelijajäsenyyttä. Liitä mukaan opintotodistus.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen lähetä meille sähköpostilla tutkintotodistus, jolloin jäsenyytesi muuttuu varsinaiseksi jäseneksi.

3. Jäsenyyttä / Kokelasjäsenyyttä voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna

MUULLA TAVALLA HANKITTU ALAN AMMATTITAITO

Kotimaassa tai ulkomailla suoritettu sisustusalan virallinen ammattitutkinto ja vähintään kolmen vuoden aikana työelämässä karttunut sisustussuunnittelijan ammattiosaaminen.

Täytä jäsenhakemus. Liitä mukaan tutkintotodistus, opintosuoritusote ja portfolio -linkki. Referenssit viimeisen 3 vuoden ajalta. Työnäytteiden pohjalta jäsentoimikunta tekee päätöksen jäsenyydestä.

Kokelaaksi hyväksytyn on esitettävä kokelasajan päätteeksi  (3 vuotta) ammatillisen suunnittelijan työuran kehittyminen uusilla työnäytteillä. Työnäytteiden pohjalta jäsentoimikunta tekee päätöksen varsinaisesta jäsenyydestä.

Vuoden 2024 hakuajat ovat 30.4.2024 ja 30.9.2024

Jäsenyyden hakeminen työnäytteillä

  • Ammatillisen työkokemuksen esittäminen sis. vähintään kolme suunnitteluprojektia kotien ja/tai julkisten tilojen sisustussuunnittelusta. Esitettävän tilasuunnittelun osa-alueita ovat mm. kuivat ja märkätilat, valaistus-, pintamateriaali-, kiinto- ja irtokalustesuunnitelma ja kalustepiirustukset. Halutessasi voit esittää lisäksi referenssiluettelon suunnitteluprojekteista.
  • Tekniset piirustukset ja työselosteet/huonekortit: pohjapiirustukset, kalustepohjapiirustukset, seinäprojektiot ja mahdolliset detaljipiirustukset mitoituksineen. Piirustuksissa on oltava nimiö, josta selviää piirtäjä (asiakkaan nimi voidaan piilottaa). Huom. opiskeluaikaiset harjoittelu- ja näyttötyöt eivät ole hyväksyttyjä portfolioon.
  • Yhteistyöprojekteissa tulee ensisijaisesti esittää hakijan työn osuus ja rooli.
  • Hakijan tulee osoittaa työnäytteillä, että hän hallitsee ja ymmärtää suunnitteluprojektin kulun eri vaiheet.

TYÖNÄYTTEIDEN ESITYSMUOTO

Sähköiset projektikohtaiset tiedostot koottuna kansioihin ja linkitettyinä jäsenhakemukseen. Esitä sisältö jonka toimittaisit asiakkaalle.