Jäsenkriteerit

Hae jäseneksemme alla olevien jäsenkriteerien mukaan. Täytä jäsenhakemus ja liitä mukaan oheisen ohjeistuksen mukaiset liitteet.

1. Varsinaista jäsenyyttä voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna

Ammattikorkeakoulututkinto

Muotoilija AMK / Artenomi AMK (240 op)
Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet ”Varsinaista jäsenyyttä”. Liitä mukaan tutkintotodistus.

Muu sisustusalan korkeakoulututkinto

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet ”Varsinaista jäsenyyttä”. Liitä mukaan opintotodistus sekä portfolio -linkki.

2. Opiskelijajäsenyyttä voi hakea henkilö, joka opiskelee ammattikorkeakoulussa

Sisustussuunnittelijaksi / -sisustusarkkitehdiksi
Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet ”Opiskelijajäsenyyttä”. Liitä mukaan opintotodistus.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen lähetä meille sähköpostilla tutkintotodistus, jolloin jäsenyytesi muuttuu varsinaiseksi jäseneksi.

3. Kokelasjäsenyyttä voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna


TILA- JA YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN TUTKINTO – ARTESAANI (toisen asteen koulutus, 120 ov) tai

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON, -sisustusalan osaamisala (180 osp) ja/tai

TAIDETEOLLISUUSALAN AMMATTITUTKINNON, -sisustaja (150 osp)

Koulutusohjelma: Sisustus
Tila- / ympäristön suunnittelu /Taideteollisuusalan sisustualan
osaamisala

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet ”Kokelasjäsenyyttä”. Liitä mukaan tutkintotodistus sekä portfolio -linkki.

3 vuoden työkokemuksen jälkeen on esitettävä ammatillisen suunnittelija työuran kehittyminen portfoliolla, jolloin jäsenyytesi muuttuu varsinaiseksi jäseneksi.

4. Muulla tavalla hankittu alan ammattitaito

Kotimaassa tai ulkomailla suoritettu sisustusalan tutkinto tai mm. työelämässä karttunut sisustussuunnittelijan ammattiosaaminen.

Täytä jäsenhakemus, valitse lomakkeelta että haet ”Varsinaista jäsenyyttä”. Liitä mukaan tutkintotodistus, opintosuoritusote ja portfolio. Referenssit viimeisen 3 vuoden ajalta.

Jäsenyyden hakeminen portfoliolla

Portfolion sisältö

  • Ammatillisen työkokemuksen esittäminen sis. vähintään kolme suunnitteluprojektia kotien ja/tai julkisten tilojen sisustussuunnittelusta. Esitettävän tilasuunnittelun osa- alueita ovat mm. kuivat ja kosteat tilat, valaistus, pintamateriaalit, kiinto- ja irtokalustesuunnittelu ja kalustepiirustukset. Halutessasi voit esittää lisäksi referenssiluettelon suunnitteluprojekteista.
  • Tekniset piirustukset ja työselosteet/huonekortit: pohjapiirustukset, kalustepohjapiirustukset, seinäprojektiot ja mahdolliset detaljipiirustukset mitoituksineen. Piirustuksissa on oltava nimiö, josta selviää piirtäjä. Lisäksi mahdolliset valmistuneen kohteen valokuvat ja 3D-kuvat/renderöinnit. Huom. opiskeluaikaiset harjoittelu- ja näyttötyöt eivät ole hyväksyttyjä portfolioon.
  • Yhteistyöprojekteista tulee ensisijaisesti esittää hakijan työn osuus ja rooli.
  • Hakijan tulee osoittaa portfoliolla, että hän hallitsee ja ymmärtää suunnitteluprojektin kulun eri vaiheet.

Portfolion muoto

Sähköiset projektikohtaiset tiedostot koottuna kansioihin ja linkitettyinä jäsenhakemukseen.

Jos sinulla on kysymyksiä jäseneksi hakemisesta voit lähettää ne sähköpostilla info(at)sisustussuunnittelijat.com.