På Svenska

Inredningsplanerarna SI rf är en riksomfattande förening, som grundats år 1972. Hit hör medlemmar, runtom i Finland, som avlagt inredningsplanerarexamen. 

Föreningens syfte är

  • Att göra Inredningsplanerarna SI rf känd som en förening med yrkeskunniga och utbildade planerare 
  • Att utveckla inredningsplanerarnas samarbete 
  • Att upprätthålla sina medlemmars yrkeskunskap
  • Att representera medlemmar i yrkesfrågor både i hemlandet och utomlands
  • Att verka till förmån för inredningsplanerarnas gemensamma och allmänna yrkesintressen 
  • Att göra inredningsplanerarna kända och främja konsumentupplysningen inom branschen 

Inredningsplanerarna SI rf ordnar evenemang, medlemsresor och platsbesök samt utövar skolnings-, utställnings-, tävlings-, och publiceringsverksamhet och ger information till konsumenter.