Virtuualiskannaus sisustussuunnittelijan työssä

Julkaistu alunperin PROINTERIOR 3+4/2020

Teksti: Tiina Mielonen
Sisustussuunnittelija SI, Valaistussuunnittelija, Toimitusjohtaja Suunnittelutoimisto Hiili & Timantti Oy

Tutustuis virtuaaliskannaukseen ensimmäistä kertaa kolmisen vuotta sitten, ja siitä saakka se onkin ollut osa lähes jokaista työpäivääni. Aiempi kokemukseni virtuaalimaailmasta oli keskittynyt virtuaalimallin rakentamiseen tyhjästä erilaisten tietokoneohjelmistojen avulla. Virtuaaliskannauksen periaate on kuitenkin päinvastainen eli tuodaan olemassa oleva tila virtuaalimaailmaan, luoden siitä skannauksessa käytettävän kameran avulla lähes sataprosenttisen tarkka 3D-malli. Lisäksi tilasta saadaan luotua pohjapiirros. Malli on mittatarkka ja toistaa värit valokuvamaisesti ja siitä saadaan 4K laatuisia tulostuskuvia.

Virtuaaliskannauksesta syntyvä tiedosto on pieni. Tämä nopeuttaa mallin käyttöä ja jakamista. Virtuaalimallin voi avata nettiselaimella tai sitä voi halutessaan katsella VR-lasien avulla. Virtuaaliskannaus mahdollistaa tilaan tutustumisen etänä vaikka omalta sohvalta käsin. Tekniikka mahdollistaa tutustumisen tiloihin, joissa vierailu ei ole muuten mahdollista, vaikka etäisyyden vuoksi. Omissa työtehtävissäni virtuaaliskannausta käytetään usein asuntojen myynnin tukena, joka on tyypillisin tilanne kuluttajalle kohdata virtuaaliskannaus. Virtuaaliskannaus mahdollistaa myös uudisrakentamisessa ja saneeraamisessa eri työvaiheiden dokumentoinnin sekä tiedon siirron eri toimijoiden kesken. Esimerkiksi rakennus voidaan skannata runkovaiheessa, jolloin 3D-malliin saadaan dokumentoitua pintojen sisään jäävä talotekniikka.

Poikkeusajat ovat saaneet ajattelemaan totuttuja työtapoja uudelleen. Usein suunnittelijoina olemme tottuneet tutustumaan suunniteltavaan tilaan paikan päällä. Teemme tarvittavat havainnot mittauksineen. Virtuaali- skannaus tuo tilan myös meille suunnittelijoille aina lähelle. Pääsemme tarkistamaan mallista tarkkojakin yksityiskohtia. Helpolla mittatyökalulla voi mitata etäisyyksiä, kuten seinän mittoja. Toisin sanoen virtuaaliskannaus luo suunnittelijalle hyvät lähtökohdat sisustussuunnitelman tekemiseen. Tekniikka mahdollistaa suunnittelun etänä. Yhdistämällä virtuaaliskannausta ja 3D-mallinnusohjelmia voidaan hyvin monipuolisesti esittää tilaan tehtävät suunnitelmat visuaalisesti.