Lupauksemme

Hyvää ja kaunista vuodesta 1972

1970-luvun alussa perustettu SI Sisustussuunnittelijat ry valitsi toimintansa lähtökohdiksi palvelualttiuden, henkilökohtaisen kohtaamisen sekä rehellisen ja läpinäkyvän toimintakulttuurin – 2020 työmme perusta rakentuu edelleen samalle arvopohjalle.

Arkkitehtuurin perinteiden kunnioittaminen, laadun vaaliminen ja aito asiakkaan kohtaaminen ovat hyvän suunnittelutyön perusta. Samalla SI on jatkuvasti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja sen uusista ilmiöistä; otamme avoimina ja uteliaina muuttuvan maailman haasteet vastaan. Teemme monipuolista yhteistyötä eri yritysten kanssa – elämme ajassa ja opimme uutta.

Saumaton vuoropuhelu, ammattimainen yhteistyö sekä yhteinen arvomaailma – pidetään näistä huolta, yhdessä.

Kiitos, että olet mukana!